Kranio sakral terapi er også for dig, læs her hvorfor

Kranio-sakral terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens egne ressourcer med det sigte at påvirke kroppen til selvhelbredelse.

 Terapeuten diagnosticerer klientens underliggende problematikker og arbejder med dette som fokus.

Behandlingsformen bygger på, at kroppen bliver “hørt og imødekommet” ved, at terapeuten med sine hænder “lytter” til mærkbare rytmer og bevægelser i kroppen. Disse rytmer eksisterer livet igennem. 

Terapeutens respektfulde måde at møde kroppen på gør, at kroppen aktivt slipper sine bevidste og ubevidste spændinger. Alt i kroppen består af celler og hver celle er en del af vores energisystem. Derfor kan al manuel terapi, herunder også Kranio-sakral terapien, betegnes som arbejde med det enkelte menneskes energi og kroppens egne ressourcer.

Biodynamisk Kranio-sakral terapi er en dyb, rolig kropsbehandling, hvor du kommer helt ned i gear.

Er særligt god til stress.