Lea - psykologisk og pædagogisk rådgiver

Leas ekspertise er indenfor det psykologiske og pædagogiske område med særligt fokus på unge, forældre, pårørende samt opkvalificering af fagpersoner.

Lea er Cand. pæd. i pædagogisk psykologi samt har en uddannelse i narrativ samtalepraksis. Hun kender til arbejdet med unge fra flere forskellige vinkler og med flere forskellige problematikker i fokus som inkluderer samtaleforløb omkring:

 • Alm trivsel blandt unge (kærestesorger, skoleskift, uddannelsesvalg, søvn, osv)
 • Mobning
 • Rusmidler
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskade
 • ADHD og autisme – det neurodivergente spektrum
 • Triste og depressive tanker 
 • Frygt og angstprægede tanker
 • Køn
 • Seksualitet
 • Adoption
 • Tilknytning
 • Religiøse spørgsmål/brud med religiøse fællesskaber
Dertil kommer de unge og forældre, der enten har været på venteliste til en udredning og mangler samtaler og rådgivning eller er blevet diagnosticeret, men man mangler redskaber til at forstå, hvad der ligger i en given diagnose.

Derudover er Lea personligt bekendt med rollen som pårørende samt forældre indenfor det psykiatriske felt. I samarbejdet med både unge og forældre oplever hun det som værende et stort plus i en verden, hvor man ofte kan opleve, at det kan være svært for andre at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have en diagnose eller som forældre til et barn med en diagnose

Lea har stor erfaring med diverse undervisnings og konsulent opgaver indenfor område omkring unge – se Leas CV her 

https://loaderiet.dk/lea-wellejus-cv/

 

PRAKTISKE INFORMATIONEROG PRISER:

Kontakt:

Lea kan kontaktes på følgende mail eller telefonnummer: leawellejus@gmail.com tlf 29820788

Hvis du sender en sms eller lægger en besked, så beskriv kun kort, hvad henvendelsen drejer sig om. Husk at give både dit tlf. nummer samt mailadresse

Lea vil derefter hurtigst vende tilbage til dig

Samtalerne vil finde sted fredage mellem kl.08-15

Personal therapy and counseling sessions are also offered and available in English

Priser

Individuel samtale á 50 min 950 kr.

Forældrerådgivning á 90 min 1400 kr.

Mulighed for tilløb af klippekort:

10 individuelle samtaler 8550 kr. (oprindelig pris 9550kr)

10 forældrerådgivningssamtaler 13 000 kr. (oprindelig pris 14 000 kr.)

Betaling skal ske før samtalen via mobilepay eller bankoverførsel

Afbud senest dagen før kl.9. Ved senere afbud afregnes halvdelen af sessionens pris. Ved udeblivelse betales der fuld pris 

LEA´S TEORETISKE OG FAGLIGE UDGANGSPUNKT

Mit faglige omdrejningspunkt har altid været, hvilke og hvordan forskellige
problematikker kommer til udtryk, når man er ung og hvordan man forholder sig til dette som forældre eller fagperson ud fra et social-psykologisk og narrativt
perspektiv.

Det betyder, at jeg har en forståelse af, at hver klient kommer med sine egne,
individuelle problematikker på samme måde som hver forældre eller fagperson gør det, og jeres fortælling vil være jeres helt egen, som I skal gøre mig kloge på. Men det er vigtigt, at jeg har en forståelse og viden omkring, hvilke almene betingelser og strukturer mine klienter ofte kan være påvirket af samt, hvilke muligheder, der kunne være for jer enten som ung, forældre eller fagperson.

Læs mere om Leas teoretiske tanker og fundament her  

https://loaderiet.dk/lea-wellejus-teoretiske-tanker-og-fundament/

LEA´S SVAR PÅ ALLE DINE SPØRGSMÅL 

HVEM, HVAD, HVOR, HVORFOR?  

Følgende liste har jeg lavet som en hjælp til at gøre det så konkret som muligt, hvad en samtale hos mig går ud på . 

Hvad skal du lave til en samtale med mig? 

 • Hvorfor skal man tale med mig?
 • Hvordan skal jeg gøre det?
 • Hvor er samtalen?
 • Hvornår er samtalen?
 • Hvor lang tid tager en samtale?
 • Hvem vil være til samtalen?
 • Hvor ofte skal vi tale sammen?
 • Hvad skal jeg lave efter samtalen?
Ejendom på Bispebjerg torv med kliniklokaler
Samtalestole i kliniklokale Bispebjerg