Lea teoretiske tanker og fundament

https://loaderiet.dk/lea-wellejus-psykologisk-paedagogisk-raadgiver/I det narrative ligger der det, at man i terapien har fokus på de fortællinger og historier, som vi som mennesker har om os selv. Nogle af disse selvfortællinger kan
være med til at fastholde os i en bestemt måde at tænke og handle på, hvilket kan gør det være svært at komme videre.
Hovedtanken bag et narrativt samtaleforløb hos mig er derfor, at jeg igennem samtaler undersøger disse historier på en nysgerrig og respektfuld måde for på den
måde at kunne finde frem til alternative historier eller mere nuancerede fortællinger om en selv.

Derved skabes også nye forståelser og tanker om sig selv på og derfor også nye handlemåder. For ved at man får hjælp til at få øje på, hvilke historier man har om
sig selv, hvorfor de er der, og hvad der kunne have været vigtigt for en eller på spil for én i en given situation, så åbner man også muligheden for opbygningen af andre
mere brugbare og foretrukne fortællinger – og derfor også nye måder at se sig selv og sit liv på.

Dertil kommer, at jeg i de senere år også har hentet inspiration fra den psykodynamiske tilgang, emotionsfokuseret terapi, et fokus på nervesystemet samt
sanserne, ACT samt øvelser, som involverer kroppen såsom mindfulnessøvelser. 

AT VÆRE EKSPERT PÅ UNGE

En rusmiddelproblematik, en spiseforstyrrelse, en mobbehistorie ser og opleves feks anderledes for en ung i dag end den gør for et barn eller en voksen.

Der er nemlig bestemte ting på spil, når man er ung, fordi man går fra at være barn til ung samtidig med, at man stadig er underlagt visse regler og forventninger fra
forældre og samfundet. Måske endda flere end før.
Det er hér, at man feks er særligt optaget af:
 Hvem man selv er
 Hvordan har man det med sine forældre
 Ens venner eller mangel på samme
 Ens skolegang
 Ens uddannelsesvalg
 Ens seksuel orientering
 Hvilke og hvor mange rusmidler man bruger
 Hvordan har man det med sin krop og sit køn
 Hvordan man dealer med sine udfordringer feks frygt, kærestesorger, e.l. og
om det en måde, der er hensigtsmæssig for en selv og ens nærmeste.

Dertil kommer de oplevelser, som en del unge også ydereligere skal håndtere i form af tab, sorg eller traumer, som feks
 At have mistet en forælder, søskende eller pårørende
 At have en fysisk eller psykisk lidelse eller at være pårørende til en, der har
det
 At have gået igennem et sygdomsforløb eller være tæt på nogen, der har
 At gennemgå et udredningsforløb og/eller få en diagnose
 At have en adoptionshistorie
 At være udsat for overgreb, mobning eller lignende

Som ung er der mange ting at forholde sig til, hvilket der derfor også kan være som forældre til en teenager, hvilket kan forstærke behovet for samtaler og rådgivning.

Jeg har også erfaring med div oplæg og undervisningsopgaver indenfor ovenstående emner, og har desuden igennem alle årene selv gået både i terapi
samt modtaget supervision

Tilbage til hovedsiden 

https://loaderiet.dk/lea-wellejus-psykologisk-paedagogisk-raadgiver/

Leas CV