Lea Wellejus CV

ERHVERVSERFARING 

August 2021- nu 

Psykologisk pædagogisk rådgiver hos Københavns Ungdomsskoler. Samtaler med de unge på skolerne, sparring med lærerne, forældresamtaler og deltagelse på div netværksmøder

Marts 2019-marts 2021

Udviklings- og projektmedarbejder og behandler i ROBUS. Rådgivning- og behandlingsenhed for børn, unge og familier med spiseforstyrrelser og selvskade

Oktober 2016 – december 2018

Rusrådgiver og behandler i Ro på Rusen, udgående rusmiddelteam

Februar 2016  

Freelance skribent, tekstforfatter og foredragsholder

Januar 2014 – januar 2016

Frivilligkoordinator og rådgiver i ungerådgivningen Headspace København

September 2013 -januar 2014

Foredragsholder: Omkring mobning, unge problematikker, sociale processer samt frivilligt arbejde

Marts 2012 – juli 2013 

Forskningsassistent for Jens Christian Nielsen

Oktober 2012 – marts 2013 
Forskningsassistent for Helle Rabøl Hansen 

Maj 2011 – oktober 2012

Ungesocialrådgiver Rødovre Kommune

FRIVILLIGT ARBEJDE OG ULØNNEDE ANSÆTTELSER

Januar 2019

Tilknyttet international/interkulturel socialrådgiveruddannelsen
på Københavns Professionshøjskole

November 2015

Medlem af ekspertpanelet i projekt ‘PIFT! Et mentortilbud for unge piger’ Bag projektet star KVINFO og Foreningen Nydansker.

Oktober. 2014

Bidragsyder til ’Center for rummelighed’. Et vidensrum og center, som gennem kreative metoder søger at styrke fællesskab og faglighed blandt børn og unge.

Oktober. 2012 – august 2017 

Tænketank

PUBLIKATIONER

Juni-august 2018

Udvikling og implementering af digitale undervisningsvideoer til frivillige mentorer i PIFT

Okt. 2017

Debatindlæg, “Kræftdøden er grim, kold og klam, uanset hvor mange lyserøde sløjfer, du tager på” – Link 

August 2016 

Debatindlæg, “Mistrives drenge ikke?”

August 2016 

Film om mobning på de digitale medier,  “Vil du læse teksten op?”

Juli 2016 

Klumme i Berlingske – “Om at være ekskone cool”

Maj 2016 

Kronik i Berlingske – “Hold øje med det digitale landskab”

April 2016

Debatindlæg i Berlingske – “Generationen, der oplever gennem en skærm”

Oktober 2014 

Artikel på rummelighed.org – “Han har i hvert fald været meget sig selv… “. Om sociale forhandlinger, mobning og rigtige gymnasieelever”

Juli 2013 

Interview i Politiken – Interview til artikel om digital mobning. ”Heksejagt og hadefulde beskeder – lærere advarer elever mod mobbe-medie”

Juli 2013 

Forskningsrapport – “Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjylland”

Januar. 2013

Artikel på dr.dk – ”Mobbebegrebets historie” Gennemgang af mobbebegrebet i 3 siders artikel lagt ud på dr.dk

UDDANNELSE

Januar 2013

2013 Professionshøjskolen Metropol. Basisuddannelse i narrativ samtalepraksis

2009-2012 DPU (Aarhus Universitet)
Pædagogisk psykologi. Cand.pæd.pæd.psyk med speciale i trivsel, fællesskab og mobning i gymnasiet

2007-2008 DPU suppleringskursus Pædagogisk psykologi Fokus på anbragte børn og forældrerelationen samt den neurale og kognitive udvikling hos børn

2004-2007 Den sociale højskole – interkulturel/international linje Fokus på kulturpsykologiske udfordringer i det sociale arbejde

1999-2001 Ingrid Jespersens Gymnasium

KURSER
ADHD hos piger v. Lotta Borg Skoglund. 

Executive cognitive functions v. Sarah Ward

Emotionelle forstyrrelser blandt børn og unge v. psykolog Marie Tolstrup

Selvskade v. psykolog Lotte Rubæk

Spiseforstyrrelser og arbejdet med dem v. psykolog Trine Sindahl

ACT v.psykolog Line Ruda

ERGT kursus v. psykolog og psykoterapeut Ulrica Bonde

Tilbage til forsiden om Lea https://loaderiet.dk/lea-wellejus-psykologisk-paedagogisk-raadgiver/