Psykologi, Coaching og samtale terapi

Samtale terapi & Coaching

Carina Abel Gjaldbæk

Carina

Ledelses rådgivning

LEDELSESRÅDGIVNING, ARBEJDSMILJØ, GLIFBERG

Birgitte

Stress-screening, behandling og rådgivning

Stress coach

Anne

Psykoterapi, familie-terapi og supervisor

familierådgiver

Kiki

Psykoterapi

Psykoterapeut

Rikke

Psykoterapi, familie-terapi og supervisor

familierådgiver

Kiki

Psykoterapi

Sanni psykiatrisk sygeplejerske og psykoterapeut

Sanni

Her er det samtaleformen der er i fokus. 
Samtaler kan i nogle forløb med fordel kombineres med andre behandlinger. Både de kropslige eller de spirituelle. Dette er naturligvis altid op til den enkelte klient, og skal ses som en suppleringsmulighed.
I loaderiet tilbydes der lige nu samtaler af familieterapeuter, sexologer og psykoterapeuter og en psykolog. Derudover tilbyder Birgitte ledelsessparring og coaching omkring arbejdsmiljø

Coaching

Der findes utallige genrer indenfor coahing. Indenfor den systemiske praksis er det et udbredt og vigtigt samtaleredskab. 

Coaching er en samtaleform på klientens præmisser – en samtalebaseret lære- og omsorgsprocces, hvor en coach hjælper den coachede til at undersøge og udvikle personlig handlekapacitet f.eks. i forhold til udvalgte og udfordrende problemstillinger. Coachen giver plads til eftertænksomhed og vil være opmærksom på hvornår der skal der åbnes op for kompleksitet, og hvornår det vil være gavnligt at reducere kompleksiteten. 

En anden opmærksomhed i coaching vil være, at sproget har en formativ karakter, sagt med andre ord, vi bliver den vi beskriver, og sproget både danner, fastholder og udvikler os.

I Loaderiet tilbyder Carina coaching og forandringsskabende samtaler. 

Samtale terapi

Samtaleterapi handler om at hjælpe mennesker til at få indsigt i – og redskaber til håndtere svære perioder og problemstillinger i livet. 

Det kan både være større eller mindre problemer der arbejdes med. Det der er kernen i samtaleterapien er, at få hjælp til at håndtere det der forhindrer dig i at leve det liv du ønsker. 

F.eks. svære følelser som angst, tristhed, vrede eller lavt selvværd. 

Det kan også handle om svære relationer i familien eller parforholdet. Måske handler det om noget helt andet. 

Samtalerne ledes af en uddannet certificeret psykoterapeut. Samtaleterapien foregår både som individuelle samtaler, og parsamtaler


Psykoterapi

Psykoterapi er en terapeutisk samtaleform, der gennem samtalen,  arbejder med tanker følelser, hændelser som kan være medvirkende til at man oplevelser stress, uro, tankemylder, bekymringer, angst mm. Denne samtale form, handler om at støtte og hjælpe klienen til at få italesat og forstået sine udfordringer.

Derefter hjælper psykoteraputen, klienten med at få de værktøjer der er behov for, for at fungere bedre, og opnå en højere livskvalitet.

I Loaderiet, er der mange dygtige Psykoteraputer. Du kan læse mere om de enkelte oven over, og booke tid til en samtalen enten via hjemmesiden, eller ved at kontakte teraputen direkte.

Scroll til toppen